maanantai 8. helmikuuta 2010

Hallituksen kokous 13.1.2010

Toiminnan kehittämiskohteiksi hallituksen jäsenet kiteyttivät
 • ulkoisen näkyvyyden lisäämisen lehdissä
 • aktiivisemman hallituksen tiedottamisen jäsenistölle kotisivujen kautta
 • enemmän hallituksen näkyvyyttä seuran muihin jäseniin
Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2010
 • Harri Hagman valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010.
Muiden hallituspaikkojen valinta vuodelle 2010
 • hallituksen sihteeri  Minnamaija Örnberg
 • rahastonhoitaja  Matti Halonen
 • varapuheenjohtaja  Marko Myllyniemi
Seuran toiminnan kannalta keskeisten tehtävien ja vastuiden jako
 • passiasiat (passisihteeri) Minnamaija Örnberg
 • jäsenrekisterin ylläpito Matti Halonen
 • Nuori Suomi vastaava Matti Halonen
 • graduointivastaava Hannu Tenhunen
 • vastuuohjaaja Juhani Kiviahde
 • valmennusvastaava (tehtävän pääpaino kilpailijoiden toiminnassa) Matti Jääskeläinen
 • tiedotusvastaava; ulkoinen tiedotus (kilpailutulosten ja artikkeleiden tuottaminen lehdistölle) Jari Jääskeläinen
 • tiedotusvastaava; sisäinen tiedotus (kotisivujen ylläpito, ilmoitustaulu) Ari Tervo
 • kilpailupäällikkö Matti Jääskeläinen
Jäsenmaksuista
 • mahdolliset kysymykset jäsenmaksuista ohjataan Matti Haloselle jäsenten yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi
 • Matti Halonen valtuutettiin tekemään tarvittavat päätökset yksittäisissä rajanvetotapauksissa.
 • ohjaajat infoavat jäsenille jäsenmaksun maksamisesta eräpäivään mennessä, jotta vakuutus astuu voimaan.
Graduointioikeuksien säilyminen vaatii kata-kurssin käymistä
 • Kata-kurssille 27.-28.2. ilmoitetaan osallistumishalunsa mukaan Hannu Tenhunen (osallistuu), Harri Hagman (osallistuu), Juhani Kiviahde, Jari Hirvi ja Jari Jääskeläinen. Seura maksaa kurssin osallistumiskulut em. henkilöille.
Judoliiton vuosi-ilmoitus
 • Matti Halonen tekee vuosi-ilmoituksen ja kyselee tarvittavat tiedot muilta hallituksen jäseniltä
 • Matti toimittaa vuosi-ilmoituksen (sähköisesti) Judoliittoon 31.1. mennessä, jolloin NuJu saa äänestää liiton kokouksissa kaikilla 7 äänellään.
Muut asiat
 • Salin avain luovutetaan erityisvalmennuksessa olevan Julian äidille Johanna Hellgrenille. Muut erityisvalmennuksessa olevat saavat sopia salin käytöstä Julian kanssa.
 • Hallitus valtuutti Petri Kapulaisen hankkimaan seuran käyttöön paininuken. Seura maksaa paininuken hinnan (max. 500,-). Paininukkea säilytetään vastuuohjaajan toimesta lukituissa tiloissa.
 • Muksujudon ohjaaja on vaihtunut syksyllä 2009. Muksujudon vastuuohjaaja on nykyisin Arttu Jääskeläinen. Apuohjaajina toimivat Kim Leidenius ja Esko Hyvärinen.
 • Kaj Lindberg on kutsuttu Suomen Judoliiton Kunniadojon (Hall of Fame) jäseneksi numero 2.